Πέμπτη, Ιουνίου 01, 2006

Creating another poem

CREATING A POEM

Love is……

love is a fridge

love is beautiful

love is pain

love is trouble

love is sacrifice

love is in love

love is endless

love is everywhere

love is thirst

love is a fool

love is forever

love is a window

love is everything

love is music

love is children

I love school

I love you

Τμήμα Α1: Αντωνάκου Μαρία, Γεωργίου Αθανασία, Γρούιος Πασχάλης, Δοστίν Δημήτριος, Ζάικου Σοφία, Κάγκα Μαρία, Κουσιπέτρος Ιωάννης, Μάινου Αλίκη, Μάινου Βασιλική, Μάινου Χρυσούλα, Μούσια Δήμητρα

Καθηγήτρια: Γιαμπούρη Ευαγγελία

Δεν υπάρχουν σχόλια: