Δευτέρα, Μαΐου 08, 2006

Βασικές συντομεύσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

CTRL+C (Αντιγραφή)
CTRL+X (Αποκοπή)
CTRL+V (Επικόλληση)
CTRL+Z (Αναίρεση)
DELETE (Διαγραφή)
SHIFT+DELETE (Οριστική διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς να τοποθετηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin))
CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της επόμενης λέξης)
CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της προηγούμενης λέξης)
CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της επόμενης παραγράφου)
CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ (Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου)
CTRL+SHIFT με οποιοδήποτε από τα πλήκτρα βέλους (Επισήμανση τμήματος κειμένου)
CTRL+A (Επιλογή όλων)


ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

CTRL+TAB (Μετακίνηση προς τα εμπρός, μέσω των στηλοθετών)
CTRL+SHIFT+TAB (Μετακίνηση προς τα πίσω, μεταξύ των στηλοθετών)
TAB (Μετακίνηση προς τα εμπρός, μεταξύ των επιλογών)
SHIFT+TAB (Μετακίνηση προς τα πίσω, μεταξύ των επιλογών)
ALT+υπογραμμισμένο γράμμα (Εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής ή επιλογή της αντίστοιχης δυνατότητας)
ENTER (Εκτέλεση της εντολής για την ενεργοποιημένη επιλογή ή κουμπί)
SPACEBAR (Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου, στην περίπτωση που η ενεργοποιημένη επιλογή είναι πλαίσιο ελέγχου)
Πλήκτρα βέλους (Επιλογή κουμπιού, στην περίπτωση που η ενεργοποιημένη επιλογή είναι ομάδα κουμπιών επιλογής)
Πλήκτρο F1 (Εμφάνιση της Βοήθειας)
Πλήκτρο F4 (Εμφάνιση των στοιχείων στην ενεργοποιημένη λίστα)
BACKSPACE (Aνοιγμα φακέλου ένα επίπεδο προς τα επάνω, στην περίπτωση που ένας φάκελος είναι επιλεγμένος στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save as) ή Aνοιγμα (Open))

Δεν υπάρχουν σχόλια: