Τετάρτη, Μαΐου 03, 2006

Σας Καλωσορίζουμε στο Πειραματικό Blog – Ιστολόγιο του ΣΔΕ Φλώρινας!Είμαστε μία ομάδα εκπαιδευόμενων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Φλώρινας που μόλις πρόσφατα ανακαλύψαμε τον κόσμο των Blogs και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε, με τη βοήθεια των καθηγητών μας, ένα Blog που θα παρουσιάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα ορισμένες από τις δραστηριότητες του σχολείου μας!

To Blog του ΣΔΕ Φλώρινας έγινε στο πλαίσιο του ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ GRUNDTVIG1: FILOGRAFIA ή ΦΙΛΟΓΡΑΦΙΑ (http://www.gsae.edu.gr/r_filografia.asp), αντικείμενο του οποίου είναι η αξιοποίηση της μεθόδου της βιωματικής προσέγγισης για την δημιουργική γραφή με την χρήση πολυμέσων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποσοστό 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο σε ποσοστό 25%.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Φλώρινας αποτελεί ένα από τα 43 συνολικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα. Έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - Εκπαίδευση Ενηλίκων / Εξάπλωση του Θεσμού - Τρίτη Φάση που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75 % και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25 %. Η ευθύνη λειτουργίας των ΣΔΕ ανήκει στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.).

Το Σχολείο μας παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή.

Το πρόγραμμα στα Σ.Δ.Ε. είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους (δύο σχολικά έτη). Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα καλύπτει τουλάχιστον 21 διδακτικές ώρες και είναι απογευματινό. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εννέα (9) αντικείμενα σπουδών: Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Αγγλικά, Κοινωνική εκπαίδευση, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αισθητική αγωγή, Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών Επιστημών καθώς και Προσανατολισμό - Συμβουλευτική σε θέματα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.

Το ΣΔΕ Φλώρινας μας βοηθάει να καλλιεργήσουμε ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες (διοργανώνονται σε τακτική βάση εξωσχολικές δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε μουσεία - πολιτιστικούς χώρους, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.α.) και επιδιώκει τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το Σχολείο μας στεγάζεται στην οδό Καστρισιανάκη 2 (3o Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. 53100 και λειτουργεί καθημερινά από τις 16:30 - 20:30.
Τηλέφωνο: 2385 0 44858,
Fax: 2385 0 44859
Ε-mail: mailto:mail@sde-florin.flo.sch.gr

Διευθυντής του Σχολείου μας είναι ο κ. Μπούσιος Θωμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: